Używanie Setup i instalowanie dodatków Canon Digital Photo Professional 3 1

Instalowanie oprogramowania Canon Digital Photo Professional 3 jest bardzo proste dzięki narzędziu Setup. Można go łatwo pobrać ze strony internetowej firmy, a po uruchomieniu pozwala on na instalację oprogramowania i wszystkich niezbędnych dodatków. Setup może także wykonać wszelkie aktualizacje oprogramowania i dodatków, aby mieć pewność, że wszystko działa poprawnie. Dzięki Setup, instalacja oprogramowania Canon Digital Photo Professional 3 jest szybka i łatwa, zapewniając użytkownikom sprawne i bezproblemowe korzystanie z oprogramowania.

Ostatnia aktualizacja: Używanie Setup i instalowanie dodatków Canon Digital Photo Professional 3 1

Szczegółowe informacje na temat wymagań systemowych dotyczących tej aplikacji można znaleźć w witrynie internetowej firmy Canon.

Uwaga

 • Szczegółowe informacje na temat wymagań systemowych trybu HDR PQ (w tym obsługiwanych obrazów) można znaleźć w części Przegląd trybu HDR PQ.
 • Szczegółowe informacje na temat wymagań systemowych narzędzia Film RAW można znaleźć w części Odtwarzanie, edycja i przechwytywanie klatek filmów RAW.
 • Szczegółowe informacje na temat obrazów, których można użyć do kompozycji głębi (bracketing ostrości), zawiera część „Zgodne obrazy” w rozdziale Kompozycja głębi.

Na komputerze należy zainstalować poszczególne sterowniki i powiązane z nimi oprogramowanie.

1

Przed przejściem do instalacji należy wykonać niezbędne czynności przygotowawcze.

Najpierw należy zainstalować opcjonalne urządzenia w module głównym. Wyposażenie opcjonalne

Jeśli do urządzenia dołączono dysk CD-ROM/DVD-ROM, należy włożyć dysk CD-ROM/DVD-ROM do napędu w komputerze.

Sterowniki i oprogramowanie, które będzie używane, można pobrać ze witryny internetowej firmy Canon (https://global. canon/).

Po udostępnieniu nowych wersji sterowników i oprogramowania zostaną one umieszczone na stronie internetowej firmy Canon. W razie potrzeby można je pobrać po sprawdzeniu ich wymagań systemowych.

W zależności od urządzenia lub warunków środowiskowych niektóre funkcje mogą nie być dostępne.

Niektóre sterowniki nie są obsługiwane w zależności od systemu operacyjnego. Więcej informacji na temat możliwości obsługi w najnowszym systemie operacyjnym znajduje się na stronie internetowej firmy Canon.

2

Przejdź do instalacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat procedury instalacji, należy zapoznać się z instrukcjami obsługi sterowników i oprogramowania, które będzie używane.

Instalacja sterowników jest niemożliwa, jeśli wysyłanie i odbieranie adresu IP nie są dozwolone w [Ustawienia zapory]. Więcej informacji znajduje się w części Określanie adresów IP na potrzeby konfiguracji zapory ogniowej.

Jeśli wysyłanie i odbieranie adresu IP komputera, na którym zainstalowane są sterowniki, wyłączono w pozycji [Ustawienia zapory], wykonywanie wydruków ani wysyłanie faksów z tego komputera nie jest już możliwe.

Można uzyskać dostęp do naszej witryny przez Internet i pobrać z niej najnowszy sterownik MP Drivers i sterownik drukarki XPS dla posiadanego modelu.

 1. Wyłącz drukarkę.

 2. Uruchom instalator.

  Dwukrotnie kliknij ikonę pobranego pliku.
  Zostanie uruchomiony program instalacyjny.

  Ważne

  • Podczas instalacji, odinstalowywania lub uruchamiania programu może pojawić się okno potwierdzenia/ostrzeżenia.
   To okno dialogowe zostanie przedstawione, jeśli do wykonania zadania wymagane są uprawnienia administratora.
   Jeśli użytkownik jest zalogowany na koncie administratora, należy kliknąć przycisk Tak (Yes) (albo Kontynuuj (Continue) lub Zezwól (Allow)), aby kontynuować.
   W przypadku niektórych aplikacji do kontynuowania wymagane jest użycie konta administratora. W takich przypadkach należy zalogować się na konto administratora i rozpocząć procedurę od nowa.
 3. Zainstaluj sterowniki MP Drivers.

  Należy wykonać odpowiednie czynności, postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

 4. Zakończ instalację.

  Kliknij przycisk Zakończ (Complete).

W zależności od używanego środowiska może zostać wyświetlony komunikat nakazujący ponowne uruchomienie komputera. Aby poprawnie zakończyć instalację, uruchom ponownie komputer.

 • Sterownik drukarki XPS można zainstalować według tej samej procedury, jaka obowiązuje w przypadku sterowników MP Drivers. Jednak w celu zainstalowania sterownika drukarki XPS należy najpierw dokończyć instalację sterowników MP Drivers.
 • Sterowniki MP Drivers i sterownik drukarki XPS można pobrać bezpłatnie, ale obowiązek opłacenia dostępu do Internetu spoczywa na użytkowniku.
 • Przed instalacją najnowszych sterowników MP Drivers usuń poprzednio zainstalowaną wersję.
 • Używanie Setup i instalowanie dodatków Canon Digital Photo Professional 3 1

  Bezpośredni link do pobrania Używanie Setup i instalowanie dodatków Canon Digital Photo Professional 3 1

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Używanie Setup i instalowanie dodatków Canon Digital Photo Professional 3 1