Kontrola pomieszczenia Api Podręcznik Brother Bm 916a

Kontrola pomieszczenia API to technologia stworzona przez Brother Bm 916a, która umożliwia użytkownikom monitorowanie i sterowanie wszystkim, co dzieje się w domu lub biurze. Wyposażony w czujniki, połączone z siecią Wi-Fi, umożliwia zdalne monitorowanie temperatury, wilgotności, poziomu zanieczyszczeń i innych czynników środowiskowych. Co więcej, użytkownicy mogą ustawić wskaźniki alarmowe, takie jak próg temperatury lub wilgotności, aby otrzymać powiadomienia o wykroczeniach. Kontrola pomieszczeń API jest bardzo przydatna w utrzymaniu zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, a także w optymalizacji wydajności systemu wentylacji i ogrzewania.

Ostatnia aktualizacja: Kontrola pomieszczenia Api Podręcznik Brother Bm 916a

System kontroli dostępu to element zabezpieczenia technicznego stosowany najczęściej w zakładach przemysłowych, obiektach infrastruktury krytycznej i biurowcach. Coraz częściej kontrola dostępu używana jest także do zapewnienia bezpieczeństwa w mniejszych budynkach i na prywatnych posesjach. Jakie wyróżnia się rodzaje systemów kontroli dostępu i czego można od nich oczekiwać?

Kto i kiedy wszedł do gabinetu dyrektora lub firmowego magazynu? Które pomieszczenia w biurowcu może odwiedzić pracownik, a które serwis sprzątający? Przed czyim samochodem otworzy się brama w garażu, a w jakich godzinach będzie mógł wjechać przez szlaban na teren zakładu? – odpowiedzi na te pytania stanowią najbardziej podstawową definicję kontroli dostępu. Dziś jego najważniejsze funkcje są doskonale znane, a firmy coraz częściej przekonują się o tym, że systemy kontroli dostępu oferują także wiele innych korzyści, w tym poprawę efektywności procesów biznesowych i zarządzania obiektem.

System kontroli dostępu – główne założenia

Gdy mówimy o systemie kontroli dostępu fizycznego, zazwyczaj mamy na myśli system zabezpieczeń elektronicznych. Korzysta on z identyfikatora – np. karty dostępu upoważniającej do wejścia do konkretnego obszaru. Może rejestrować informacje o tym, kto, gdzie i kiedy uzyskał dostęp – dzięki temu jest to cenne źródło wiedzy na temat sposobu korzystania z budynków i obiektów.

Kontrola dostępu – klucz do sukcesu

Tradycyjne klucze mechaniczne to najprostsza forma zabezpieczenia fizycznego, stosowana powszechnie w domach i w mniejszych organizacjach. Tego rodzaju zabezpieczenia nie nazwiemy na pewno systemem kontroli dostępu, a jedynie kontrolą dostępu. Korzystanie z kluczy mechanicznych ma jednak wiele wad i ograniczeń:

 • Zgubienie klucza rodzi liczne komplikacje
  Gdy pracownik zgubi klucz do biura, właściciel firmy jest zmuszony wymienić zamek, aby mieć pewność, że nikt nieupoważniony nie użyje znalezionego klucza. Nowe klucze otrzymać muszą wówczas wszyscy, którzy dotychczas mieli dostęp do pomieszczenia – to generuje spore koszty.
 • Klucze nie zostawiają śladu
  Gdy jedynym zabezpieczeniem dostępu do budynku jest klucz, nie można sprawdzić, kto i kiedy z niego skorzystał. Nie wiadomo, czy posługiwał się nim pracownik czy inna osoba. Nie ma także informacji o tym, którego dnia i o której godzinie ktoś wszedł do obiektu.
 • Klucze są niewygodne
  Jeśli pracownik ma dostęp nie do jednego miejsca, ale do kilku lokalizacji – do każdego pomieszczenia potrzebuje osobnego klucza. Zapamiętanie, który z nich otwiera poszczególne drzwi, może być trudne, a etykietowanie stanowi z kolei zbyt duże zagrożenie dla bezpieczeństwa.

System kontroli dostępu – bezpiecznie i wygodnie

Podstawowym celem elektronicznych systemów kontroli dostępu jest bezpieczeństwo. Nie mniej ważna jest również wygoda i dodatkowe korzyści z ich stosowania.

System kontroli dostępu zarządza:

 • Osobami, które otrzymują dostęp – możesz zezwolić na automatyczny dostęp dla pracowników, a jednocześnie ustalić, że goście powinni po przybyciu do firmy zgłosić się do recepcji.
 • Drzwiami – możesz zdecydować, że tylko niektóre osoby mogą wchodzić do określonych obszarów obiektu (np. wstęp do laboratoriów zastrzeż tylko dla techników, a drzwi serwerowni otworzą się tylko przed informatykiem).
 • Godzinami, w których dostęp jest otwarty – nowi pracownicy czy personel niższego szczebla często otrzymuje dostęp do budynku w określonym czasie wynikającym z grafiku pracy. Personel wyższego szczebla może z kolei wchodzić do biura o dowolnej porze.
 • Warunkami, na podstawie których przydzielany jest dostęp – możesz skonfigurować system w taki sposób, aby wykonawcy mieli dostęp tylko po okazaniu certyfikacji.
 • Odpowiedni system kontroli dostępu umożliwia ustawienie właściwych parametrów dla każdej osoby oddzielnie, co znacząco wpływa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Jest przy tym wygodny, bo nadane uprawnienia można szybko i łatwo aktualizować. Zarządzający systemem widzi, kto, gdzie i kiedy uzyskał dostęp do konkretnej przestrzeni, a dzięki temu w razie zdarzenia łatwiej może ustalić, kto mógł w nim uczestniczyć.

  Kontrola dostępu – wszystko na jedną kartę?

  Karty dostępu to nadal najczęstsze identyfikatory stosowane w systemach kontroli dostępu. Użytkownik przystawia kartę do czytnika, a jeżeli wszystkie warunki zapisane w systemie kontroli dostępu są spełnione, może wejść. Dostępne są jednak także inne opcje – część z nich oferuje wyższy poziom bezpieczeństwa.

  Główne metody identyfikacji w kontroli dostępu to:

 • „coś, co masz ze sobą” – np. karta dostępu, identyfikator lub inne oznaczenie identyfikacyjne;
 • „coś, co znasz” – np. PIN lub hasło;
 • „cecha własna” – identyfikatory biometryczne, np. odczyt odcisku palca lub rozpoznawanie tęczówki oka.
 • Każda metoda identyfikacji ma wady i zalety, a ich wybór zależy od oczekiwań i warunków konkretnego wdrożenia. Projektując system kontroli dostępu można wybrać jedną metodę do drzwi zewnętrznych, a inną – do wewnętrznych. Aby podwyższyć standardy bezpieczeństwa, można także połączyć dwie różne metody, gdzie pierwsza identyfikuje użytkownika, a druga służy do jego weryfikacji. Przykładowo w przypadku pomieszczenia, w którym znajdują się cenne towary, można wymagać użycia karty dostępowej do identyfikacji, a następnie podania kodu PIN lub uwierzytelnienia odciskiem palca do weryfikacji.

  Kontrola dostępu bardziej efektywna dzięki integracji

  W przyznawaniu uprawnień w kontroli dostępu dla poszczególnych pracowników zazwyczaj uczestniczą różne działy firmy – są to najczęściej piony: HR, zarządzania obiektem i IT, a także dział bezpieczeństwa. Często zdarza się również, że każdy z nich ma swój system, który działa niezależnie. Jest to jednak nieefektywne i może prowadzić do błędów, których konsekwencją bywa istotną luką w zabezpieczeniu. Aby zapewnić optymalny poziom bezpieczeństwa i efektywność, należy dostosować te wszystkie systemy. System kontroli dostępu, który może integrować się z innymi systemami, może połączyć wszystko w jedną całość.

  System kontroli dostępu online

  AEOS to pierwszy na świecie system kontroli dostępu na bazie oprogramowania. Jest on obsługiwany z poziomu przeglądarki internetowej, dzięki czemu – aby kontrolować i monitorować sytuację – możesz zalogować się z dowolnego miejsca na świecie. Aby dodać kolejne funkcjonalności do systemu, wystarczy wybrać dodatkowe opcje w oprogramowaniu.

  Ponieważ AEOS jest zbudowany na bazie otwartych standardów, może być zintegrowany z wieloma innymi technologiami, w tym z systemami monitoringu wizyjnego i czytnikami biometrycznymi. Oferuje także elastyczne i łatwe skalowanie, dzięki czemu system kontroli dostępu można rozwijać odpowiednio do potrzeb.

  Kompleksowe bezpieczeństwo – system kontroli dostępu AEOS

  System kontroli dostępu AEOS jest kompleksowo chroniony przed ryzykiem wystąpienia cyberataków. Zastosowane w nim zabezpieczenia łączą najnowsze metody szyfrowania i silnego uwierzytelniania – wszystko po to, by osiągnąć możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa komunikacji między wszystkimi elementami systemu. Bez takiej ochrony system kontroli dostępu mógłby stać się najsłabszym ogniwem w sieci i umożliwić dostęp do danych, które stanowią cenne zasoby firmy.

  Aby sprawdzić, jak kontrola dostępu może pomóc Twojej firmie, zajrzyj na nasz blog!

  Chcesz dowiedzieć się więcej o kontroli dostępu AEOS?

  Pobierz naszą broszurę dotyczącą kontroli dostępu

  Kontrola jakości wydruku

  Jeśli tekst i kolory na wydrukach są wyblakłe lub w paski, kolory i tekst wydają się być słabe, niektóre z dysz mogą być zatkane. Można to sprawdzić przez wydrukowanie arkusza sprawdzania jakości wydruku i obejrzenie próbki.

  1

  Naciśnij Zarządzanie atramentem.

  2

  Naciśnij lub , aby wybrać Wydruk testowy.

  Naciśnij OK.

  3

  Naciśnij , aby wybrać Jakość druku.

  Naciśnij OK.

  4

  Naciśnij Start Kolor.

  Urządzenie drukuje arkusz sprawdzania jakości drukowania.

  5

  Sprawdź jakość czterech bloków koloru na kartce.

  6

  Na wyświetlaczu LCD wyświetlone zostaje pytanie, czy wszystkie cztery kolory są prawidłowe.

  Jakość ok?

  tak nie

  7

  Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Jeśli wszystkie linie są czyste i wyraźne, naciśnij , aby wybrać tak i przejdź do kroku 11.

  Jeśli brakuje linii krótkich, tak jak pokazano to poniżej, naciśnij , aby wybrać nie.

  OK

  Jakość słaba

  8

  Wyświetlacz LCD zapyta, czy jakość drukowania dla czarnego i trzech kolorów jest OK.

  Czarny ok?

  Naciśnij (tak) lub (nie).

  9

  Wyświetlacz LCD zapyta, czy chcesz rozpocząć czyszczenie.

  Start czyszcz.?

  Naciśnij (tak).

  Urządzenie rozpoczyna czyszczenie głowicy drukującej.

  10

  Po zakończonym czyszczeniu naciśnij Start Kolor.

  Urządzenie rozpoczyna ponowne drukowanie arkusza sprawdzania jakości drukowania i przechodzi do kroku 5.

  11

  Naciśnij Stop/Zakończ.

  Jeśli powtórzysz tę procedurę co najmniej pięć razy i jakość nie poprawi się, wymień wkład atramentowy dla zablokowanego koloru.

  Po wymianie wkładu sprawdź jakość drukowania. Jeśli problem nadal występuje, powtórz czyszczenie i procedury testowe co najmniej pięć razy po zainstalowaniu nowego wkładu atramentowego. Jeśli wciąż brakuje atramentu, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Brother.

  WAŻNE

  NIE DOTYKAJ głowicy drukującej. Dotykanie głowicy drukującej może spowodować jej trwałe uszkodzenie i unieważnić gwarancję na nią.

  Informacja

  Gdy dysza głowicy drukującej jest zatkana, wydrukowana próbka wygląda tak.

  Po oczyszczeniu dyszy głowicy drukującej znikają linie poziome.

  Drukowanie

  DCP‑L8410CDW / MFC‑L8690CDW / MFC‑L8900CDW / MFC‑L9570CDW

  • Przed użyciem urządzenia Brother
  • Definicje dotyczące oznaczeń
  • Znaki handlowe
  • Ważna informacja
  • Wprowadzenie do urządzenia Brother
  • Przed użyciem urządzenia
  • Panel sterowania – informacje ogólne
  • Ekran dotykowy LCD – informacje ogólne
  • Jak poruszać się po ekranie dotykowym LCD
  • Ekran ustawień – informacje ogólne
  • Ustawianie ekranu głównego
  • Personalizacja ustawień urządzenia
  • Dostęp do programu Brother Utilities (Windows®)
   • Odinstalowanie oprogramowania i sterowników Brother (Windows®)
  • Obsługa papieru
  • Wkładanie papieru
   • Ładowanie i drukowanie przy użyciu tacy papieru
    • Ładowanie papieru do tacy papieru
     • Zmienianie ustawień urządzenia w celu drukowania na papierze firmowym lub papierze z nadrukiem przy użyciu tacy papieru
   • Ładowanie i drukowanie przy użyciu podajnika wielofunkcyjnego
    • Ładowanie papieru do podajnika wielofunkcyjnego
     • Zmienianie ustawień urządzenia w celu drukowania na papierze firmowym lub papierze z nadrukiem przy użyciu podajnika wielofunkcyjnego
    • Ładowanie i drukowanie etykiet za pomocą podajnika wielofunkcyjnego
    • Załaduj i drukuj na kopertach za pomocą podajnika wielofunkcyjnego
  • Ustawienia papieru
   • Zmiana rozmiaru papieru i typu papieru
   • Wybierz tacę do użycia podczas drukowania
   • Zmiana ustawienia sprawdzania rozmiaru papieru
  • Zalecane nośniki druku
  • Wkładanie dokumentów
   • Wkładanie dokumentów do automatycznego podajnika papieru (ADF)
   • Umieszczanie dokumentów na szybie skanera
  • Obszary nieskanowane i niezadrukowywane
  • Używanie papieru specjalnego
  • Drukowanie
  • Drukowanie z komputera (Windows®)
   • Drukowanie dokumentu (Windows®)
   • Ustawienia wydruku (Windows®)
   • Bezpieczne drukowanie (Windows®)
   • Zmienianie domyślnych ustawień drukowania (Windows®)
    • Konfiguracja ustawień Opcjonalnej tacy (Windows®)
   • Drukowanie dokumentu za pomocą sterownika drukarki BR-Script3 (emulacja języka PostScript® 3) (Windows®)
   • Monitorowanie stanu urządzenia za pomocą komputera (Windows®)
  • Drukowanie z komputera (Macintosh)
   • Drukowanie dokumentu (Macintosh)
   • Opcje wydruku (Macintosh)
   • Bezpieczne drukowanie (Macintosh)
   • Drukowanie dokumentu za pomocą sterownika drukarki BR-Script3 (emulacja języka PostScript® 3) (Macintosh)
   • Monitorowanie stanu urządzenia za pomocą komputera (Macintosh)
  • Anulowanie zadania drukowania
  • Wydruk testowy
  • Skanowanie
  • Skanowanie przy użyciu przycisku skanowania urządzenia Brother
   • Skanowanie zdjęć i grafiki
   • Zapisywanie skanowanych danych do folderu w postaci pliku PDF
   • Zapisywanie zeskanowanych danych w napędzie USB Flash
   • Skanowanie do edytowalnego pliku tekstowego (OCR)
   • Skanowanie do załącznika wiadomości e-mail
   • Przesyłanie skanowanych danych na serwer E-mail
   • Skanuj do FTP
    • Konfigurowanie profilu skanowania do serwera FTP
    • Przesyłanie skanowanych danych na serwer FTP
   • Skanowanie do SSH FTP (SFTP)
    • Konfigurowanie profilu skanowania do serwera SFTP
    • Tworzenie pary kluczy klienckich za pomocą funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
    • Eksportowanie pary kluczy klienckich za pomocą funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
    • Importowanie klucza publicznego serwera za pomocą funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
    • Przesyłanie skanowanych danych na serwer SFTP
   • Skanowanie do sieci (Windows®)
    • Konfigurowanie profilu skanowania do sieci
     • Ustawianie daty i godziny przez system Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
    • Przesyłanie skanowanych danych na serwer CIFS
   • Skanuj do SharePoint®
    • Konfigurowanie profilu skanowania do SharePoint®
    • Przysłanie skanowanych danych na serwer SharePoint®
   • Usługi sieci Web dla skanowania w sieci (Windows® 7, Windows® 8 oraz Windows® 10)
    • Instalacja sterowników używanych do skanowania za pośrednictwem usług sieciowych (Windows® 7, Windows® 8 i Windows® 10)
    • Skanowanie za pomocą usług sieci Web z urządzenia firmy Brother (Windows® 7, Windows® 8 oraz Windows® 10)
    • Konfigurowanie ustawień skanowania dla usług sieci Web
   • Zmiana ustawień przycisku skanowania z aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Zmiana ustawień przycisku skanowania z aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Konfigurowanie certyfikatu dla plików PDF z podpisem
   • Wyłącz skanowanie z komputera
  • Skanowanie z komputera (Windows®)
   • Skanowanie w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
    • Skanowanie w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
     • Wybieranie typu dokumentu w trybie domowym aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
      • Zmienianie ustawień skanowania (Windows®)
     • Zmiana rozmiaru skanowania w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
     • Przycinanie skanowanego obrazu w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
     • Drukowanie skanowanych danych w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
     • Skanowanie do aplikacji za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
    • Zapisywanie zeskanowanych danych do folderu w pliku PDF za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
    • Automatyczne skanowanie obu stron dokumentu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
    • Ustawienia skanowania dla aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
   • Skanowanie w trybie zaawansowanym programu ControlCenter4 (Windows®)
    • Skanowanie zdjęć i grafiki za pomocą programu ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
    • Zapisz skanowane dane w folderze jako plik PDF za pomocą trybu zaawansowanego aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
    • Automatyczne skanowanie obu stron dokumentu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
    • Skanowanie obu stron karty identyfikacyjnej za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
    • Skanowanie do załącznika wiadomości e-mail za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
    • Skanowanie do edytowalnego pliku tekstowego (OCR) za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
    • Ustawienia skanowania dla aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Skanowanie za pomocą programu Nuance™ PaperPort™ 14SE lub innych aplikacji systemu Windows®
    • Ustawienia sterownika TWAIN (Windows®)
   • Skanowanie za pomocą galerii zdjęć systemu Windows® lub opcji faksowania i skanowania w systemie Windows®
    • Ustawienia sterownika WIA (Windows®)
  • Skanowanie z komputera (Macintosh)
   • Skanowanie za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
    • Skanowanie za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
    • Zapisywanie zeskanowanych danych do folderu w pliku PDF za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
    • Automatyczne skanowanie obu stron dokumentu za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
    • Skanowanie obu stron karty identyfikacyjnej za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
    • Skanowanie do załącznika e-mail za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
    • Skanowanie do edytowalnego pliku tekstowego (OCR) za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
    • Ustawienia skanowania dla aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Zeskanuj przy użyciu aplikacji zgodnych ze standardem TWAIN (Macintosh)
   • Ustawienia sterownika TWAIN (Macintosh)
  • Konfiguracja ustawień skanowania za pomocą funkcji Zarządzanie przez Internet
   • Ustaw nazwę pliku skanowania przy użyciu Zarządzania przez Internet
   • Ustaw raport mailowy dotyczący zadania skanowania z użyciem Zarządzania przez Internet
  • Kopiuj
  • Kopiowanie dokumentu
  • Powiększanie lub zmniejszanie kopiowanych zdjęć
  • Wykonywanie wielu kopii obok siebie za pomocą funkcji układu strony
  • Sortowanie kopii
  • Kopiowanie identyfikatora
  • Kopiowanie na obu stronach arkusza (kopiowanie dwustronne)
  • Opcje kopiowania
  • Faks
  • Wysyłanie faksu
   • Wysyłanie faksu
   • Wysyłanie faksu dwustronnego za pomocą podajnika ADF
   • Ręczne wysyłanie faksów
   • Wysyłanie faksu po zakończeniu rozmowy
   • Wyślij ten sam faks do więcej niż jednego odbiorcy (rozsyłanie)
    • Anulowanie rozsyłania w toku
   • Wysyłanie faksu w czasie rzeczywistym
   • Wyślij faks o określonej godzinie (faks opóźniony)
   • Dodaj stronę tytułową do faksu
    • Tworzenie własnych komentarzy
    • Używanie drukowanej strony tytułowej
   • Anulowanie faksu w toku
   • Sprawdzanie i anulowanie oczekującego faksu
   • Opcja faksu
  • Odbieranie faksu
   • Ustawienia trybu odbioru
    • Przegląd trybów odbioru
    • Wybór właściwego trybu odbioru
    • Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem połączenia przez urządzenie (opóźnienie dzwonienia)
    • Ustawianie czasu dzwonka F/T (szybki podwójny dzwonek)
    • Ustawienie wykrywania faksów
    • Zmniejszanie rozmiaru strony faksu przychodzącego o przekroczonym rozmiarze
    • Ustaw drukowanie dwustronne dla odebranych faksów
    • Ustawienie Pieczęci otrzymania faksu
    • Odbieranie faksu na koniec rozmowy telefonicznej
   • Opcje odbierania do pamięci (faksu zdalnego)
    • Przekazywanie przychodzących faksów do innego urządzenia
    • Zapisywanie faksów przychodzących w pamięci urządzenia
    • Zmiana opcji odbioru do pamięci
    • Wyłączanie odbierania do pamięci
    • Drukowanie faksu zapisanego w pamięci urządzenia
    • Użyj funkcji odbierania faksów na komputerze, aby przenieść odebrane faksy do komputera (tylko Windows®)
   • Funkcja zdalnego pobierania faksu
    • Ustawianie kodu zdalnego dostępu
    • Korzystanie z kodu zdalnego dostępu
    • Zdalne przekazywanie faksów
    • Zmiana numeru przekazywania faksów
  • Operacje głosowe i numery faksu
   • Operacje głosowe
    • Odbieranie połączeń głosowych w trybie odbioru Fax/Tel
   • Przechowuj numery faksu
    • Przechowywanie numerów z książki adresowej
     • Zapisuj numery w książce adresowej z połączeń wychodzących
    • Zmień lub usuń nazwy i numery z książki adresowej
   • Ustawianie grup do rozsyłania
    • Zmiana nazwy grupy rozsyłania
    • Usuwanie grupy rozsyłania
    • Dodawanie lub usuwanie członków grupy rozsyłania
   • Łączenie numerów z książki adresowej
  • Usługi telefoniczne i urządzenia zewnętrzne
   • Ustawienie typu linii telefonicznej
    • PBX i TRANSFER
   • Zewnętrzny automat zgłoszeniowy (TAD)
    • Podłącz zewnętrzny telefoniczny automat zgłoszeniowy (TAD)
    • Nagraj wiadomość wychodzącą (OGM) na zewnętrznym telefonicznym automacie zgłoszeniowym (TAD)
   • Telefony zewnętrzne i wewnętrzne
    • Podłączenie zewnętrznego lub wewnętrznego telefonu
    • Obsługa z telefonu zewnętrznego i wewnętrznego
    • Jeśli korzystasz z bezprzewodowego telefonu zewnętrznego marki innej niż Brother
    • Korzystanie z kodów zdalnych
     • Zmień kody zdalne
   • Połączenia wieloliniowe (PBX)
  • Raporty faksów
   • Wydrukuj raport weryfikacji transmisji
   • Wyrukuj dziennik faksów
  • PC-FAX
   • PC-Fax dla systemu Windows®
    • Omówienie programu PC-FAX (Windows®)
     • Skonfiguruj program PC-FAX (Windows®)
     • Skonfiguruj książkę adresową PC-Fax (Windows®)
      • Dodawanie osób do książki adresowej PC-FAX (Windows®)
      • Tworzenie grupy w książce adresowej PC-FAX (Windows®)
      • Edycja członków lub informacji o grupie w książce adresowej PC-FAX (Windows®)
      • Usuwanie osób lub grup z książki adresowej PC-FAX (Windows®)
      • Eksportowanie książki adresowej PC-FAX (Windows®)
      • Importowanie informacji do książki adresowej PC-FAX (Windows®)
    • Wysyłanie faksu za pomocą programu PC-FAX (Windows®)
    • Odbieranie faksów na komputerze (Windows®)
     • Odbieranie faksów za pomocą funkcji odbierania programu PC-FAX (Windows®)
      • Uruchamianie oprogramowania do odbierania faksów Brother PC-FAX na komputerze (Windows®)
       • Konfigurowanie komputera do odbioru faksów PC-FAX (Windows®)
       • Dodaj urządzenie Brother do programu odbierania faksów PC-FAX (Windows®)
      • Wyświetlanie odebranych wiadomości PC-FAX (Windows®)
   • PC-FAX dla Macintosh
    • Wysyłanie faksów z aplikacji (Macintosh)
  • Drukuj dane bezpośrednio z napędu pamięci USB flash
  • Kompatybilne napędy USB flash
  • Drukowanie bezpośrednio z gniazda USB flash lub aparatu cyfrowego obsługującego pamięć masową
  • Utwórz plik PRN do drukowania bezpośredniego (Windows®)
  • Sieć
  • Obsługiwane podstawowe funkcje sieciowe
  • Oprogramowanie i narzędzia do zarządzania siecią
   • Informacje dotyczące oprogramowania i narzędzi zarządzania siecią
  • Dodatkowe metody konfiguracji urządzenia Brother w sieci bezprzewodowej
   • Przed skonfigurowaniem urządzenia Brother w sieci bezprzewodowej
   • Konfiguracja urządzenia w sieci bezprzewodowej
   • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu metody jednoprzyciskowej trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
   • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu metody PIN trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
   • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu Kreatora konfiguracji panelu sterowania urządzenia
   • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej, gdy identyfikator SSID nie jest nadawany
   • Konfigurowanie urządzenia do pracy w firmowej sieci bezprzewodowej
   • Korzystanie z Wi-Fi Direct®
    • Drukowanie lub skanowanie z urządzenia przenośnego za pośrednictwem sieci Wi-Fi Direct
    • Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct
     • Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct — informacje ogólne
     • Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct przy użyciu metody jednoprzyciskowej
     • Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct przy użyciu metody jednoprzyciskowej trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
     • Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct przy użyciu metody z kodem PIN
     • Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct przy użyciu metody PIN trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
     • Ręczna konfiguracja sieci Wi-Fi Direct
  • Zaawansowane funkcje sieciowe
   • Wydrukuj Raport konfiguracji sieci
   • Konfiguracja ustawień serwera poczty przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet
   • Konfiguracja urządzenia Brother na potrzeby funkcji e-mail i faksu internetowego
    • Faksowanie przy użyciu funkcji faksu internetowego (I-Fax)
     • Ważne informacje o faksie internetowym (I-Fax)
    • Konfiguracja początkowa poczty e-mail lub faksu internetowego (I-Fax)
    • Wyślij faks internetowy (I-Fax)
    • Jak urządzenie Brother odbiera e-mail lub faks internetowy (I-Fax)
    • Ręczne łączenie z serwerem
    • Jak komputer odbiera faks internetowy
    • Przesyłanie odebranych wiadomości e-mail i faksów
    • Transmisja przekazu
     • Transmisja przekazu z urządzenia Brother
     • Transmisja przekazu z komputera
   • Opcje faksu internetowego
    • Weryfikacyjna wiadomość e-mail dotycząca faksu internetowego (I-Fax)
     • Włączanie powiadomień wysłania na potrzeby wiadomości weryfikacyjnej transmisji
     • Włączanie powiadomień odbioru na potrzeby wiadomości weryfikacyjnej transmisji
    • Wiadomość e-mail o błędzie I-Fax
   • Korzystanie z funkcji wysyłania faksu do serwera
    • Przed wysłaniem faksu do serwera faksów
    • Włącz funkcję Faks do serwera
    • Obsługa faksowania do serwera
   • Wydrukuj Raport WLAN
    • Kody błędów w raporcie bezprzewodowej sieci LAN
   • Konfiguracja i obsługa wyszukiwania LDAP
    • Zmiana konfiguracji LDAP przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet
    • Przeprowadzanie wyszukiwania LDAP przy użyciu panelu sterowania Twojego urządzenia
   • Synchronizowanie czasu z serwerem SNTP przy użyciu funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
    • Konfigurowanie daty i godziny przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet
    • Konfigurowanie protokołu SNTP przy użyciu funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
  • Informacje techniczne dla zaawansowanych użytkowników
   • Gigabit Ethernet (tylko sieć przewodowa)
    • Skonfiguruj ustawienia Gigabit Ethernet za pomocą funkcji Zarządzania przez Internet
   • Resetowanie ustawień sieciowych do fabrycznych ustawień domyślnych
  • Bezpieczeństwo
  • Blokada ustawień urządzenia
   • Omówienie funkcji blokady ustawień
    • Ustawianie hasła blokady ustawień
    • Zmiana hasła blokady ustawień
    • Włączanie blokady ustawień
    • Ustaw ograniczenie dla określonych ustawień urządzenia
  • Funkcje zabezpieczeń sieci
   • Przed użyciem funkcji zabezpieczeń sieci
   • Secure Function Lock 3. 0
    • Przed użyciem opcji Secure Function Lock 3. 0
    • Konfigurowanie opcji Secure Function Lock 3. 0 przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet
    • Skanowanie przy użyciu opcji Secure Function Lock 3. 0
    • Konfigurowanie trybu publicznego opcji Secure Function Lock 3. 0
    • Dodatkowe funkcje opcji Secure Function Lock 3. 0
    • Zarejestruj nową kartę identyfikacyjną przez panel sterowania urządzenia
   • Użycie uwierzytelniania Active Directory®
    • Wprowadzenie do uwierzytelniania Active Directory®
    • Konfigurowanie uwierzytelniania Active Directory® za pomocą funkcji Zarządzanie przez Internet
    • Logowanie w celu zmiany ustawień urządzenia za pomocą panelu sterowania urządzenia (uwierzytelnienie Active Directory®)
   • Użyj uwierzytelniania LDAP
    • Wprowadzenie do uwierzytelnienia LDAP
    • Konfiguracja uwierzytelnienia LDAP za pomocą funkcji Zarządzanie przez Internet
    • Logowanie w celu zmiany ustawień urządzenia za pomocą panelu sterowania urządzenia (Uwierzytelnianie LDAP)
   • Bezpieczne zarządzanie urządzeniem sieciowym przy użyciu protokołu SSL/TLS
    • Wprowadzenie do protokołu SSL/TLS
     • Krótka historia protokołu SSL/TLS
     • Korzyści z używania protokołu SSL/TLS
    • Certyfikaty i funkcja Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
     • Obsługiwane funkcje certyfikatu zabezpieczającego
     • Tworzenie i instalowanie certyfikatu
      • Przewodnik instalacji certyfikatu krok po kroku
      • Tworzenie i instalowanie certyfikatu podpisanego samodzielnie
       • Tworzenie certyfikatu podpisanego samodzielnie
       • Instalowanie samodzielnie podpisanego certyfikatu dla użytkowników systemu Windows® z uprawnieniami Administratora
       • Importowanie i eksportowanie samodzielnie podpisanego certyfikatu z urządzenia Brother
        • Importowanie certyfikatu podpisanego samodzielnie
        • Eksportowanie certyfikatu podpisanego samodzielnie
      • Tworzenie i instalacja certyfikatu pochodzącego od Urzędu certyfikacji (CA)
       • Tworzenie żądania podpisania certyfikatu (Certificate Signing Request, CSR)
       • Instalowanie certyfikatu w urządzeniu Brother
       • Importowanie i eksportowanie certyfikatu oraz klucza prywatnego
        • Importowanie certyfikatu i klucza prywatnego
        • Eksportowanie certyfikatu i klucza prywatnego
      • Importowanie i eksportowanie certyfikatu CA
       • Importowanie certyfikatu CA
       • Eksportowanie certyfikatu CA
     • Zarządzanie wieloma certyfikatami
    • Bezpieczne zarządzanie urządzeniem sieciowym za pomocą funkcji Zarządzanie przez Internet
    • Bezpieczne zarządzanie urządzeniem sieciowym za pomocą programu BRAdmin Professional 3 (Windows®)
    • Bezpieczne drukowanie dokumentów przy użyciu protokołu SSL/TLS
   • Bezpieczne zarządzanie urządzeniem sieciowym przy użyciu protokołu IPsec
    • Wprowadzenie do protokołu IPsec
    • Konfigurowanie protokołu IPsec przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet
    • Konfigurowanie szablonu adresu protokołu IPsec z użyciem funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
    • Konfigurowanie szablonu protokołu IPsec przy użyciu funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
     • Ustawienia IKEv1 dla szablonu protokołu IPsec
     • Ustawienia IKEv2 dla szablonu protokołu IPsec
     • Ustawienia ręczne dla szablonu protokołu IPsec
   • Bezpieczne wysyłanie lub odbieranie wiadomości e-mail
    • Konfigurowanie bezpiecznego wysyłania i odbierania wiadomości e-mail przy użyciu funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
    • Wysyłanie wiadomości e-mail z uwierzytelnianiem użytkownika
    • Bezpieczne wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail z użyciem protokołu SSL/TLS
   • Użycie uwierzytelniania IEEE 802. 1x dla sieci przewodowej i bezprzewodowej
    • Czym jest uwierzytelnianie IEEE 802. 1x?
    • Konfigurowanie uwierzytelniania IEEE 802. 1x dla sieci przewodowej lub bezprzewodowej przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet (przeglądarkę internetową)
    • Metody uwierzytelniania IEEE 802. 1x
   • Zapisywanie dziennika druku w sieci
    • Omówienie zapisywania dziennika w sieci
    • Konfigurowanie funkcji zapisywania dziennika druku w sieci za pomocą funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
    • Użycie ustawienia funkcji wykrywania błędów dla funkcji zapisywania dziennika druku w sieci
    • Korzystanie z funkcji zapisywania dziennika druku w sieci z zastosowaniem funkcji Secure Function Lock 3. 0
  • Mobile/Web Connect
  • Brother Web Connect
   • Omówienie funkcji Brother Web Connect
   • Usługi internetowe używane z funkcją Brother Web Connect
   • Warunki korzystania z funkcji Brother Web Connect
    • Instalacja oprogramowania Brother w celu korzystania z funkcji Brother Web Connect
    • Konfigurowanie ustawień serwera proxy za pomocą panelu sterowania urządzenia Brother
    • Konfigurowanie ustawień serwera proxy za pomocą funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
   • Konfiguracja funkcji Brother Web Connect
    • Omówienie konfiguracji funkcji Brother Web Connect
    • Utworzenie konta dla poszczególnych usług internetowych przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Brother Web Connect
    • Występowanie o dostęp do funkcji Brother Web Connect
    • Rejestrowanie konta posiadanego urządzenia Brother dla funkcji Brother Web Connect
    • Konfiguracja funkcji Brother Web Connect dla usługi Brother CreativeCenter
   • Skanowanie i przesyłanie dokumentów za pomocą funkcji Brother Web Connect
   • Pobieranie i drukowanie dokumentów za pomocą funkcji Brother Web Connect
    • Pobieranie i drukowanie przy użyciu usług sieciowych
    • Pobieranie i drukowanie szablonów Brother CreativeCenter
   • Przekazywanie faksów do chmury lub do poczty e-mail
    • Włączenie przekazywania faksów do chmury lub do poczty e-mail
    • Wyłączenie przekazywania faksów do chmury lub do poczty e-mail
   • Zaznaczanie, skanowanie i kopiowanie lub wycinanie części dokumentów przy użyciu funkcji Brother Web Connect
    • Zaznaczanie i skanowanie dokumentów do chmury
    • Kopiowanie zaznaczonej części przy użyciu funkcji Brother Web Connect
    • Wycinanie zaznaczonej części przy użyciu funkcji Brother Web Connect
   • Funkcje NotePrint i NoteScan
    • Omówienie funkcji NotePrint i NoteScan
    • Wydruk szablonów arkusza notatki i teczki
    • Skanowanie arkusza notatki do chmury
  • Google Cloud Print
   • Omówienie usługi Google Cloud Print
   • Przed użyciem funkcji Google Cloud Print
    • Ustawienia sieciowe funkcji Google Cloud Print
    • Zarejestruj urządzenie w usłudze Google Cloud Print przy użyciu Google Chrome™
    • Rejestrowanie urządzenia w usłudze Google Cloud Print przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet
   • Drukowanie z Google Chrome™ lub Chrome OS™
   • Drukowanie z usługi Google Drive™ dla urządzeń mobilnych
   • Drukowanie z usługi poczty Gmail™ dla urządzeń mobilnych
  • AirPrint
   • Omówienie funkcji AirPrint
   • Przed rozpoczęciem korzystania z AirPrint
    • Ustawienia sieciowe funkcji AirPrint
    • Wyłączanie/włączanie funkcji AirPrint za pomocą aplikacji Zarządzanie przez Internet (przeglądarka WWW)
   • Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint
    • Drukowanie z urządzeń iPad, iPhone lub iPod touch
    • Przed rozpoczęciem drukowania przy użyciu funkcji AirPrint (macOS)
    • Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint (macOS)
   • Skanowanie przy użyciu funkcji AirPrint
    • Przed rozpoczęciem skanowania przy użyciu funkcji AirPrint (macOS)
    • Skanowanie przy użyciu funkcji AirPrint (macOS)
   • Wysyłanie faksu przy użyciu funkcji AirPrint (w przypadku modeli MFC)
    • Przed rozpoczęciem wysyłania faksu przy użyciu funkcji AirPrint (macOS)
    • Wyślij faks przy użyciu funkcji AirPrint (macOS)
  • Drukowanie mobilne w systemie Windows®
  • Mopria® Print Service
  • Brother iPrint&Scan
  • Komunikacja bliskiego pola (NFC)
   • Zarejestruj zewnętrzny czytnik kart IC
  • ControlCenter
  • ControlCenter4 (Windows®)
   • Zmiana trybu działania w aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Skanowanie w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
   • Skanowanie w trybie zaawansowanym programu ControlCenter4 (Windows®)
   • Konfigurowanie urządzenia Brother za pomocą programu ControlCenter4 (Windows®)
   • Tworzenie niestandardowej karty za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
  • ControlCenter2 (Macintosh)
   • Skanowanie za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Konfigurowanie urządzenia Brother za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
  • Rozwiązywanie problemów
  • Komunikaty o błędach i konserwacji
   • Przesyłanie faksów lub raportu dziennika faksów
    • Przesyłanie faksów do innego urządzenia faksowego
    • Przesyłanie faksów do komputera
    • Przesyłanie raportu dziennika faksów do innego urządzenia faksowego
  • Komunikaty o błędach podczas korzystania z funkcji Brother Web Connect
  • Zacięcia dokumentów
   • Dokument zaciął się na górze zespołu podajnika ADF
   • Dokument zaciął się pod pokrywą dokumentów
   • Usuń z podajnika ADF zacięte skrawki papieru
  • Zacięcia papieru
   • Papier zaciął się w podajniku wielofunkcyjnym
   • Papier zaciął się w tacy papieru
   • Papier zaciął się w tylnej części urządzenia
   • Papier zaciął się wewnątrz urządzenia
   • Papier zaciął się pod tacą papieru
  • Problemy z drukowaniem
  • Poprawa jakości wydruku
  • Problemy z telefonem i faksem
   • Ustaw wykrywanie sygnału wybierania
   • Ustawianie Kompatybilności linii telefonicznej dla zakłóceń i systemów VoIP
  • Problemy z siecią
   • Komunikaty o błędach
   • Użyj narzędzia Network Connection Repair Tool (Narzędzie do naprawy połączenia sieciowego) (Windows®)
   • Gdzie można znaleźć ustawienia sieciowe posiadanego urządzenia Brother?
   • Nie można zakończyć konfiguracji sieci bezprzewodowej
   • Urządzenie Brother nie drukuje, nie skanuje dokumentów ani nie odbiera faksów za pomocą funkcji odbierania PC-Fax za pośrednictwem sieci
   • Chcę sprawdzić, czy urządzenia sieciowe działają prawidłowo
  • Problemy związane z usługą Google Cloud Print
  • Problemy związane z funkcją AirPrint
  • Inne problemy
  • Sprawdzanie informacji o urządzeniu
  • Resetowanie urządzenia Brother
   • Przegląd funkcji resetowania
  • Rutynowa konserwacja
  • Wymiana materiałów eksploatacyjnych
   • Wymiana toneru
   • Wymiana zespołu bębna
   • Wymiana zespołu pasa
   • Wymiana pojemnika na zużyty toner
  • Czyszczenie urządzenia
   • Czyszczenie skanera
   • Czyszczenie okien skanera laserowego
   • Czyszczenie ekranu dotykowego
   • Czyszczenie drutów koronowych
   • Czyszczenie zespołu bębna
   • Czyszczenie rolek pobierających papier
  • Kalibracja wydruku w kolorze
   • Resetuj ustawienia kalibracji urządzenia
  • Popraw wyrównanie wydruku w kolorze (rejestracja koloru)
  • Sprawdź żywotność pozostałych części
  • Zapakuj i wyślij urządzenie Brother
  • Regularnie wymieniaj części serwisowe
  • Ustawienia urządzenia
  • Zmiana ustawień urządzenia za pomocą panelu sterowania
   • W razie awarii zasilania (zapisywanie w pamięci)
   • Ustawienia ogólne
    • Regulacja głośności urządzenia
    • Automatyczna zmiana czasu na letni/zimowy
    • Ustawianie odliczania trybu spoczynku
    • Informacje na temat trybu głębokiego spoczynku
    • Ustawianie trybu automatycznego wyłączenia
    • Ustawianie daty i godziny
    • Ustawianie strefy czasowej
    • Reguluje jasność podświetlenia wyświetlacza LCD
    • Zmiana czasu podświetlenia wyświetlacza LCD
    • Ustawianie identyfikatora stacji
    • Ustawianie tonowego lub impulsowego trybu wybierania
    • Zmniejsz zużycie toneru
    • Zapobieganie wybraniu niewłaściwego numeru (ograniczenie wybierania)
    • Zmniejszenie głośności drukowania
    • Zmiana języka ekranu LCD
   • Zapisz swoje Ulubione ustawienia jako skrót
    • Dodawaj skróty
    • Zmień lub usuń skróty
    • Przypisz skrót do karty identyfikacyjnej
   • Druk raportów
    • Raporty
    • Drukowanie raportu
   • Tabele ustawień i funkcji
    • Tabele ustawień (MFC-L8690CDW)
    • Tabele ustawień (DCP-L8410CDW)
    • Tabele ustawień (MFC-L8900CDWMFC-L9570CDW)
    • Tabele funkcji (MFC-L8690CDW)
    • Tabele funkcji (DCP-L8410CDW)
    • Tabele funkcji (MFC-L8900CDWMFC-L9570CDW)
  • Zmiana ustawień urządzenia za pomocą komputera
   • Zmiana ustawień urządzenia przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet
    • Czym jest funkcja Zarządzanie przez Internet?
    • Dostęp do funkcji Zarządzanie przez Internet
    • Ustawianie hasła logowania do funkcji Zarządzanie przez Internet
   • Zmień ustawienia urządzenia za pomocą zdalnej konfiguracji
    • Zdalna konfiguracja (Windows®)
     • Konfigurowanie urządzenia Brother z komputera (Windows®)
     • Konfigurowanie urządzenia Brother za pomocą programu ControlCenter4 (Windows®)
     • Konfigurowanie książki adresowej Twojego urządzenia za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
    • Zdalna konfiguracja (Macintosh)
     • Konfigurowanie urządzenia Brother za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
     • Konfigurowanie książki adresowej Twojego urządzenia za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
  • Załącznik
  • Specyfikacje
  • Wprowadzanie tekstu w urządzeniu Brother
  • Materiały eksploatacyjne
  • Ważne informacje dotyczące żywotności toneru
  • Akcesoria
  • Informacje dotyczące papieru z recyklingu
  • Numery telefonu firmy Brother

  Kontrola pomieszczenia Api Podręcznik Brother Bm 916a

  Bezpośredni link do pobrania Kontrola pomieszczenia Api Podręcznik Brother Bm 916a

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Kontrola pomieszczenia Api Podręcznik Brother Bm 916a