Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Canon Mvx450

Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Canon MVX450 są ważne dla użytkowników, aby zapewnić bezpieczną i skuteczną eksploatację sprzętu. Instrukcje zawierają wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia, dostępu do niego oraz zakresu jego funkcjonalności. Instrukcje zawierają również informacje dotyczące konserwacji i przechowywania urządzenia oraz ostrzeżenia o możliwym niebezpieczeństwie. Należy zapoznać się z instrukcjami przed użyciem sprzętu, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu lub obrażeń osobistych.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Canon Mvx450

Standardowa metoda połączenia

Krok 1

1. Naciśnij przycisk [Setup] (Konfiguracja) (A) na drukarce.


Krok 2

1. Wybierz pozycję [Wireless LAN setup] (Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN) i naciśnij przycisk [OK]. pl/media/2-2_tcm125-1145707. PNG" data-aspect="0" width="100%"/>

Krok 3

1. Naciśnij przycisk [Stop/Reset/Stop/Resetuj], aby wyświetlić poniższy ekran. pl/media/2-4_tcm125-1145719. PNG" data-aspect="0" width="100%"/>

2. Gdy zostanie wyświetlony powyższy ekran, naciśnij przycisk [OK].

Drukarka rozpocznie wyszukiwanie wszystkich dostępnych sieci bezprzewodowych w bezpośrednim otoczeniu. pl/media/2-5_tcm125-1145702. PNG" data-aspect="0" width="100%"/>

(####### oznacza dostępne nazwy sieci)

3. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz nazwę sieci bezprzewodowej (zwana również identyfikatorem SSID) i naciśnij dwukrotnie przycisk [OK].

Jeśli nie znasz nazwy sieci bezprzewodowej (SSID), być może znajdziesz ją na etykiecie umieszczonej na punkcie dostępu. Możesz też sprawdzić nazwę sieci, do której jest podłączony komputer.

Jeśli sieć nie jest widoczna na liście, użyj klawiszy strzałek, aby wybrać pozycję [Search again/Wyszukaj ponownie], a następnie naciśnij przycisk [OK].

4. Gdy pojawi się następujący ekran, użyj przycisków numerycznych urządzenia, aby wprowadzić hasło zabezpieczające sieci bezprzewodowej. pl/media/2-6_tcm125-1145703. PNG" data-aspect="0" width="100%"/>

Urządzenie obsługuje trzy tryby wprowadzania: tryb dużych liter, tryb małych liter i tryb numeryczny. Naciśnij przycisk , aby przełączyć tryb wielkich liter (:A), tryb małych liter (:a) lub tryb cyfr (:1). (Wyświetlane w prawej górnej części ekranu).

Na przykład w trybie wielkich liter jednokrotne naciśnięcie przycisku spowoduje wprowadzenie znaku „A”, natomiast dwukrotne naciśnięcie przycisku spowoduje wprowadzenie znaku „B” itd. Jeśli ten sam przycisk obejmuje 2 znaki, naciśnij klawisz strzałki, aby przejść do następnego znaku. W razie popełnienia błędu można usunąć znak, naciskając przycisk . Po zakończeniu wprowadzania hasła naciśnij przycisk OK.
Zostanie wyświetlony poniższy ekran:


Naciśnij przycisk [OK].

Na tym kończy się procedura konfiguracji połączenia Wi-Fi.

Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA MX475.

Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD, którą dołączono do produktu, pobierz podręczniki i oprogramowanie, aby kontynuować.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Canon: PIXMA Manuals: MG2500 series: Instrukcja bezpieczeństwa

Góra strony

  1. Instrukcja bezpieczeństwa
  • Środki ostrożności

  • Informacje dotyczące przepisów i bezpieczeństwa

Góra strony

© Canon Inc. 2014

Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Canon Mvx450

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Canon Mvx450

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Canon Mvx450