Instrukcja szybkiej instalacji i pielęgnacji Asus H61m E

Instrukcja szybkiej instalacji i pielęgnacji Asus H61m E jest idealnym wyborem, jeśli szukasz szybkiego i łatwego sposobu na zainstalowanie i utrzymanie swojego komputera. Instrukcja zawiera dokładne informacje na temat instalacji i konfiguracji, a także wszystkich zalecanych aktualizacji oprogramowania i sterowników. Zalecane jest również regularne sprawdzanie wszystkich komponentów komputera, aby upewnić się, że pracują one poprawnie. Instrukcja ta zawiera również informacje na temat bezpieczeństwa, aby upewnić się, że Twoje dane są w pełni chronione. Instrukcja szybkiej instalacji i pielęgnacji Asus H61m E to idealny kompendium wiedzy, aby pomóc Ci w utrzymaniu i korzystaniu z Twojego komputera.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja szybkiej instalacji i pielęgnacji Asus H61m E

Strona: 2

Instrukcja szybkiej instalacji116PolskiInformacje dotyczące bezpieczeństwa• Przed wykonaniem ustawień monitora należy uważnie przeczytać wszystkie,znajdujące się w opakowaniu dokumenty.• Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem, nigdy nie należy narażać produktuna działanie deszczu lub wilgoci.• Monitor może być zasilany wyłącznie ze źródła zasilania wskazanego naetykiecie. Przy braku pewności, co do rodzaju zasilania w instalacji domowejnależy skontaktować się dostawcą lub z lokalnym zakładem energetycznym.• Należy używać odpowiednią wtyczkę zasilania, zgodną z lokalnym standardemzasilania.• Aby zapewnić odpowiednie działanie, monitor należy używać wyłącznie zurządzeniami znajdującymi się na liście UL, wyposażonymi w odpowiednioskonfigurowane gniazda z oznaczeniem 100-240V AC.• Jeśli wystąpią problemy techniczne związane z działaniem monitora należyskontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.Omówienie elementów monitoraWidok z przodu1. Przycisk,,• Wybiera wymagany tryb wstępnych ustawień video. (, )• Zakończenie menu OSD lub przejście do poprzedniego menu. (, )• Automatyczna regulacja do zoptymalizowanej pozycji obrazu, zegara i fazy poprzez naciśnięcietego przycisku na 2-4 sekundy (wyłącznie dla trybu VGA). (, )2. Przycisk• Zwiększa wartości lub przesuwa wybór w prawo/w górę.• Przycisk skrótu głośności3. Przycisk• Włączenie menu OSD. Wskazanie wybranego elementu menu OSD.4. Przycisk• Zmniejsza wartości lub przesuwa wybór w lewo/w dół.• Przycisk skrótu Jasność5. Przycisk• Wybór dostępnego źródła wejścia.6. Przycisk zasilania/Wskaźnik zasilania143265Podstawa (VH226H) (VH226S)Naciśnij (Przycisk wyboru źródła) w celu wyświetlenia sygnału HDMI po podłączeniumonitora kablem HDMI.VH226-PL-QSG. fm Page 116 Friday, August 22, 2008 3:28 PM

Strona: 4

Instrukcja szybkiej instalacji118Podłączanie kabli1. Podłącz kable zgodnie z następującymi instrukcjami:• W celu podłączenia kabla audio: podłącz jeden koniec kabla audio do portuwejścia audio monitora, a drugi koniec do portu wyjścia audio komputera.• W celu podłączenia przewodu zasilającego: podłącz jeden koniec przewoduzasilającego do portu wejścia prądu zmiennego monitora, a drugi koniec dogniazda zasilania.• W celu podłączenia kabla VGA/DVI/HDMI:a. Podłącz złącze VGA/DVI/HDMI do portu VGA/DVI/HDMI monitora LCD.b. Podłącz drugi koniec kabla VGA/DVI/HDMI do portu VGA/DVI/HDMI komputera.c. Dokręć dwie śruby w celu zamocowania złącza VGA/DVI.• W celu użycia słuchawek: podłącz koniec kabla z wtyczką do gniazdasłuchawek monitora.2. Włóż wszystkie kable do gniazda prowadzenia kabli.Regulacja monitora• Dla uzyskania optymalnego widoku zaleca się objęcie widokiem całego monitora,a następnie regulację monitora dla uzyskania najbardziej wygodnego kątawidzenia.• Przytrzymaj podstawę, aby zabezpieczyć monitor przed upadkiem, podczaszmiany kąta nachylenia.• Kąt monitora można wyregulować w zakresie -5° do 20°.VGAAudio-inEarphone jack HDMI VGA(VH226H) (VH226S)• Po podłączeniu tych kabli, można wybrać wymagany sygnał z opcji Wybór wejścia w menu OSD.• Kabel HDMI można zakupić oddzielnie.HDMI VGAGniazdoprowadzenia kabli-5° do 20°VH226-PL-QSG. fm Page 118 Friday, August 22, 2008 3:28 PM

Strona: 5

Instrukcja szybkiej instalacji 119Rozwiązywanie problemów (FAQ)Problem Możliwe rozwiązanieNiewłączona dioda LED zasilania • Naciśnij przycisk w celu sprawdzenia, czymonitor jest włączony.• Sprawdź, czy przewód zasilający jestprawidłowo podłączony do monitora i gniazdaDioda LED zasilania świeci światłempomarańczowym i brak obrazu na ekranie• Sprawdź, czy monitor i komputer znajdują się wtrybie ON (Włączenie).• Upewnij się, że kabel sygnałowy jestprawidłowo podłączony do monitora ikomputera.• Sprawdź kabel sygnałowy i upewnij się, że niesą wygięte żadne szpilki.• Podłącz do komputera inny dostępny monitor,aby sprawdzić, czy komputer działa prawidłowo.Za jasny lub za ciemny obraz na ekranie • Regulacja ustawień kontrastu i jasności poprzezOSD.Obraz ekranowy nie jest prawidłowo wycentrowany ima niewłaściwy rozmiar• Naciśnij przycisk lub na dwiesekundy w celu automatycznej regulacji obrazu.(wyłącznie dla trybu VGA)• Wyreguluj poprzez OSD ustawienia H-Position(Pozycja w poziomie) lub H-Position (Pozycja wpionie).Obraz ekranowy drży lub obraz jest pofalowany • Upewnij się, że kabel sygnałowy jest• Przenieś urządzenia elektryczne, którepowodują zakłócenia elektryczne.Defekty kolorów na obrazie ekranowym (kolor białynie wygląda jak biały)• Wykonaj funkcję Reset poprzez OSD.• Wyreguluj ustawienia kolorów R/G/B lubwybierz ustawienie Color Temperature(Temperatura barwowa) poprzez OSD.Obraz ekranowy jest zniekształcony lub zamazany • Naciśnij przycisk lub na dwie• Regulacja ustawień Phase (Faza) i Clock(Zegar) poprzez OSD.Brak dźwięku lub za niski poziom głośności dźwięku • Upewnij się, że kabel audio jest prawidłowopodłączony do monitora i komputera.• Wyreguluj ustawienia głośności monitora i• Upewnij się, czy został prawidłowozainstalowany i uaktywniony sterownik kartydźwiękowej komputera.VH226-PL-QSG. fm Page 119 Friday, August 22, 2008 3:28 PM

Strona: 6

Instrukcja szybkiej instalacji120Obsługiwane tryby działania*Tryby nie wymienione w tabeli mogą nie być obsługiwane. Dla uzyskania optymalnej rozdzielczości zalecasię wybranie trybu wymienionego w tabeli powyżej.**Ten monitora obsługuje treści video wyświetlane w pełnym formacie HD (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p) zkonsoli gier, odtwarzaczy DVD i innych popularnych urządzeń video.Rozdzielczość Częstotliwośćpozioma (KHz)Częstotliwośćodświeżania (Hz)Piksele(MHz)720 x 400 31, 47 70, 08 28, 32640 x 480 31, 47 59, 94 25, 18640 x 480 35, 00 66, 66 30, 24640 x 480 37, 87 72, 82 31, 50640 x 480 37, 50 75, 00 31, 50800 x 600 35, 16 56, 25 36, 00800 x 600 37, 88 60, 32 40, 00800 x 600 48, 08 72, 12 50, 00800 x 600 46, 86 75, 00 49, 50832 x 624 49, 72 74, 55 57, 281024 x 768 48, 36 60, 00 65, 001024 x 768 56, 476 70, 069 75, 001024 x 768 60, 02 75, 00 78, 751152 x 864 67, 50 75, 00 108, 001280 x 960 60, 00 60, 00 108, 001280 x 1024 63, 98 60, 02 108, 001280 x 1024 79, 98 75, 02 135, 001366 x 768 47, 712 59, 79 85, 501440 x 900 55, 94 59, 89 106, 501600 x 1200 75, 00 60, 00 162, 001680 x 1050 65, 29 60, 00 146, 251920 x 1080(Podstawowa)67, 50 60, 00 148, 50VH226-PL-QSG. fm Page 120 Friday, August 22, 2008 3:28 PM

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1. 1 Przedni panel... 2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego.... 3

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 716 WLTHOMSON SpeedTouch 716 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 716 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

ADSL 2/2+ Modem RouterADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400. v2 / 4400. v2 07. 2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Skrócona Instrukcja ObsługiSkrócona Instrukcja Obsługi TD-8840T / TD-8840TB 4-portowy Router Ethernet ADSL2/2+ Rev:1. 0. 0 7106500723 1. Instalacja urządzeń Przed rozpoczęciem instalacji urządzeń należy się upewnić, że usługodawca

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Konfiguracja połączenia

Modem router ADSL 2/2+Modem router ADSL 2/2+ ADE-3400, ADE-4400 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3400/4400 10. 2005 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem ADSL 2/2+ i router NAT. Umożliwia

Skrócona Instrukcja obsługiSkrócona Instrukcja obsługi TD-8610/TD-8810/TD-8811/TD-8840/TD-8841 Zewnętrzny Modem ADSL2+/Router Rev: 1. 1 71065041 1. Konfiguracja komputera 1) Połączyć Modem ADSL/ Router zgodnie z rysunkiem 1. 2)

THOMSON SpeedTouch 780 WLTHOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Instrukcja szybkiej instalacjiInstrukcja szybkiej instalacji Do skonfigurowania produktu może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6. 2. 3. Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air DWL-700AP

4 p O R T S 1 0 / m b p sb r o a d B A N d R O U T e r 4 p O R T S 1 0 / 1 0 0 m b p s I N S T R U K C J A O B S Ł U G I N I - 7 0 7 5 3 2 p o l s k i b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s Na wstępie pragniemy

Router VPN z RangeboosteremZawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

THOMSON SpeedTouch 585v6THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

7106503413 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomiania. TP-LINK jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK TECHNOLOGIES Co., LTD. Inne marki i

THOMSON SpeedTouch 706 WLTHOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

TP-LINK 8960 Quick InstallTP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192. 168. 1. 1/ i naciśnij klawisz

Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Router z punktem DostępowymSeria Instant Wireless Router z punktem Dostępowym Jak zainstalować urządzenie: BEFW11S4 Router z punktem dostępowym Wireless B Krok 1: Podłączanie urządzenia W rozdziale tym zajmiemy się poprawnym podłączeniem

Punkt dostępowy Wireless-GPunkt dostępowy Wireless-G Seria Instant Wireless Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WAP54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi. (3) Kabel sieciowy

Brama ADSL Szybki StartZawartość zestawu Brama ADSL -G Podręcznik użytkownika na płycie CD-Rom Kabel ethernetowy RJ45 Kabel telefoniczny RJ11 Zasilacz sieciowy Brama ADSL Szybki Start Rozdział 1: Podłączanie urządzenia W punkcie

QUICK INSTALLATION GUIDEWireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE INSTRUKCJA INSTALACJI ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Wireless AC1200 Dual Band Access Point Uwaga: Przy użyciu dwóch odłączanych anten. ZASILACZ SIECIOWY

Przygotowanie urządzenia:Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP..... 6 1/6 Instalacja i

High-Speed ADSL RouterHigh-Speed ADSL Router Asmax AR 1004g Neosurfer Wireless Podręcznik szybkiej instalacji Nowości, dane techniczne http://www. asmax. pl Sterowniki, firmware ftp://ftp. pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP..... html">Oficjalne Wsparcie | ASUS Polska

Instrukcja szybkiej instalacji i pielęgnacji Asus H61m E

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja szybkiej instalacji i pielęgnacji Asus H61m E

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja szybkiej instalacji i pielęgnacji Asus H61m E